Logo rond pelvische reëducatie en bekkenbodemklachten

Word een Pelvic Health Expert!

Behaal je Pelvic Health Expert-certificaat!

Ontdek de Pelvic health EXPERT

Met onze gestructureerde leerlijn, bestaande uit drie krachtige modules, bieden we je de kans om een Pelvic Health Expert te worden. 

De leerlijn voor bekkenbodemtherapeuten (in wording), ontworpen door bekkenbodemtherapeuten.”

De cursussen van de intro en expert module vormen een uitgebreide reis door de wereld van vrouwelijke bekkengezondheid.  De cursussen van de uitbreiding module richten zich op vrouw, man en kind.

Na het succesvol voltooien van zowel de introductie- als de verdiepingsmodules, wat neerkomt op 13 verschillende opleidingsdagen, ontvang je het Pelvic Health Expert-certificaat.

De Pelvic health leerlijn

Tijdens de intro module proef je van de basisprincipes. Je leert hoe belangrijk de bekkenbodem is voor de vrouwelijke gezondheid tijdens en na de zwangerschap.  

In de expert module ga je dieper in op allerlei meer complexere onderwerpen en verfijn je je praktische vaardigheden. Je leert hoe jij jouw rol als bekkenbodemtherapeut optimaal kan vervullen.

In de module uitbreiding kun je jouw kennis verder uitbreiden, kom je in aanraking met verschillende disciplines en word je een ware kenner op het gebied van Pelvic Health.

Intro cursussen

Healthy, Fit & Informed Pregnant (2d)

Hanne Manshoven & Liesbeth De Feyter

BekkenbodemFIT Postnataal (1d)

Zahra Van Veldhoven & Elke de Jong

Expert cursussen

Van Newmom naar Fitmom (1d)

Rosanne Van Herck

Bekken enzo (2d)

Zahra Van Veldhoven & Elke de Jong

Pelvic Rehab for women (3d)

Deborah Van Cauwenbergh, Dorien Hellings & Karen Dumon

Spotlight on Pelvic Floor Birth Trauma (1d)

Hedwig Neels

Pelvic Organ Prolaps (POP) (1d)

Hedwig Neels

Praktijkdag Pelvic Rehab for Women (1d)

Deborah Van Cauwenbergh & Dorien Hellings

Praktijkdag gespecialiseerd bekkenbodemonderzoek (1d)

Hedwig Neels

Wat maakt dit pelvic expert traject zo uniek?

Praktijkgericht

Met de nodige theorie in jouw achterhoofd leer je in elke cursus een hele reeks vaardigheden: anamnese, klinisch onderzoek, tips en adviezen omtrent educatie, behandelopties, oefeningen, …

Flexibel

Kies jouw eigen cursussen en modules op jouw tempo, gebaseerd op jouw interesses!

Docenten uit het werkveld

Alle docenten staan dagelijks in de praktijk en behandelen dagelijks patiënten. De cursussen zijn practice en evidence based wat het nog interessanter maakt!

Uitbreidingscursussen

Pelvic Floor Workout for Kids (1d)

Lizelotte Vandenplas

Pelvic Health meets Yoga (1d)

Catherine Goedgezelschap

Coccyx Pain (2d)

Angela James

Diastasis recti abdominis: what you need to know about it? (2d)

Miriam Hockx & Ellen Aalpoel

Biofeedback & Ultrasound in Pelvic Health (2d)

Montse Rejano

The Postpartum Female Runner (1d)

Zahra Van Veldhoven & Liesbeth De Feyter

Evidence based use of pessaria: to lift or not to lift

Hedwig Neels

Het Docententeam

Zahra Van Veldhoven

Zahra Van Veldhoven

Deborah Van Cauwenbergh

Deborah Van Cauwenbergh

Elke de Jong

Elke de Jong

Dorien Hellings

Dorien Hellings

Hanne Manshoven

Hanne Manshoven

Karen Dumon

Karen Dumon

Liesbeth De Feyter

Liesbeth De Feyter

Hedwig Neels

Hedwig Neels

Veelgestelde vragen

Geen zorgen, je kan helemaal je eigen traject bepalen en hoeft dus niet alle opleidingen in de leerlijn te volgen. Je kan je probleemloos inschrijven voor de verschillende cursussen, in functie van je eigen interesses en voorkennis. Je kunt deze ook spreiden in de tijd in functie van je eigen mogelijkheden.

Cursussen die eerder al in ons cursusaanbod zaten en nu deel uitmaken van de leerlijn Pelvic Health, zijn inhoudelijk niet veranderd. Je hoeft deze dus zeker niet opnieuw te volgen en kan ze gerust afvinken in het lijstje!

Al de cursussen die deel uitmaken van de Pelvic Health werden onder de loep genomen om te zorgen dat overlap zoveel mogelijk wordt vermeden. Elke cursus benadert het topic vanuit een ander standpunt. Het is echter vaak verhelderend indien 2 experten een bepaald item op een andere manier benaderen.

Absoluut! We streven naar een 50-50 verhouding (50% theorie – 50% praktijk). We besteden aandacht aan een stevige theoretische onderbouw, waardoor je veel meer uit de praktijk haalt. Er is veel tijd voor het inoefenen van vaardigheden en skills. 

Ja, dit komt aan bod in een (vrijblijvende) skillslab tijdens de cursus ‘Pelvic Rehab for Women’. Ook in de cursussen Pelvic Organ Prolaps en Spotlight on pelvic birth trauma wordt tijd gemaakt voor skillstraining.  In de praktijkdagen wordt het uitwendige en inwendige onderzoek nogmaals herhaald en verdiept.

De cursussen van de module uitbreiding zijn gericht op bekkenbodemtherapeuten die interesse en/of ervaring hebben in het domein van pelvische reëducatie.  Wat betreft onze leerlijn heb je bij voorkeur reeds een aantal opleidingen gevolgd. Anderzijds komen in de module uitbreiding ook een aantal cursussen aan bod die geschikt zijn voor een breder publiek zonder noodzakelijk voorkennis te hebben.  Zoals de opleiding Pelvic workout for kids of Pelvic health meets yoga. 

Ja, na het doorlopen van de 13 cursusdagen van zowel de module intro als de module expert ontvang je het Pelvic Health Expert-certificaat.

Het certificaat is enerzijds voor jezelf om te bewijzen dat je door het volgen van 13 opleidingsdagen voldoende kennis hebt vergaard om met bekkenbodemproblemen in de praktijk aan de slag te gaan. Anders kan je ook aantonen aan patiënten dat je een heel aantal cursussen hebt gevolgd om hun zo goed mogelijk te kunnen behandelen.  Ook naar de artsen getuigt een certificaat van de nodige kennis en vaardigheden in het domein van de bekkenbodemreëducatie.

Ons opleidingstraject biedt je een degelijke basis betreffende de bekkenbodem en het onderzoek en behandeling van de meest voorkomende pelvische dysfuncties.  Het reikt je een pakket handvaten aan om in de praktijk aan de slag te gaan.  De cursussen zijn heel praktisch gericht en gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, met vooral de focus  op de klinische ervaring van de verschillende docenten. 

De leerlijn Pelvic Health Expert vertrekt dus vanuit de praktijk en de klinische vaardigheden, terwijl de interuniversitaire cursus vertrekt vanuit een meer theoretische basis waaraan verschillende disciplines zijn gekoppeld zoals praktijkstages en het schrijven van een eindwerk.