Skillstraining Bekkenbodem wat te verwachten?

null
Bekkenbodem SmartEducation

Skillstraining Bekkenbodem – wat te verwachten?

In een aantal opleidingsdagen van The Pelvic Health Series is een praktijkgedeelte vebonden in kader het van het onderzoek van de bekkenbodem. In deze skillstraining worden deelnemers getraind in het uitvoeren van een gespecialiseerd onderzoek naar de bekkenbodemspieren. Dit omvat inspectie en palpatie van de bekkenbodem en kan extern en intern uitgevoerd worden.

De trainingen verlopen in een zeer respectvolle omgeving. Deelnemers kunnen zelf hun keuzes bepalen op de dag van de training zelf. We stimuleren de leerrijke opportuniteit. En leren uit ervaring dat zowel de “patiënt” als de “onderzoekende therapeut” nieuwe inzichten kan opdoen.

Er worden de nodige maatregelene genomen qua privacy en we voorzien behandeltafels, handdoeken en alle nodige hygiënische benodigdheden. Bijkomend worden eveneens oefenmodellen (palpatiemodel bekken; palpatiemodel bekkenbodem, onderzoekstools etc.) ter beschikking gesteld om alle deelnemers een leerrijk moment aan te bieden. Alternatieven zijn steeds ter beschikking!
We respecteren steeds en vanzelfsprekend de deelname en keuze van iedere cursist.