Klachtenprocedure

SmartEducation verzorgt jaarlijks een groot aantal opleidingen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. SmartEducation ernaar zijn cursussen/opleidingen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde opleiding of over een procedure.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per e-mail aan SmartEducation kenbaar maken. U kan hiervoor een mail sturen naar ons secretariaat ter attentie mevr Isabel Hellin via secretariaat@smarteducation.be met in de mail vermeld:

– Uw naam, adres en telefoonnummer.
– De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
– Beschrijving van de klacht.

Binnen de 48u na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst.

Als er een langere tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, zal de deelnemer hiervan binnen 21 dagen in kennis worden gesteld, waarbij uitstel zal worden toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij gespecialiseerd in bemiddeling en conflicthantering. Inzake bemiddeling kan men zich wenden tot mevr Nadia Michiels (Diestsesteenweg 375/0001, 3010 Kessel-Lo (Leuven), 016 62 38 53, nadia@schrevens-michiels-law.be)