14 februari 2023

‘Velocity Based Training’ de toekomst van kracht- en revalidatietraining!

Maak tijdens onze nieuwe opleiding kennis met ‘Velocity Based Training’. Tijdens deze eendaagse opleiding kom je meer te weten over een nieuwe trainingsmethode binnen de kracht- en revalidatietraining.

Na een korte introductie van het concept, de onderliggende theorieën en fundamenten bespreken we stap voor stap hoe VBT kan worden ingepast in een multi-dimensionele benadering van programma ontwikkeling, training en revalidatie. Daarbij ligt de nadruk zowel op het diagnostische proces (meten) als op de interventiefase (trainen). Beide processen binnen de revalidatie/training worden zodoende in elkaars verlengde aangeboden.

Na afloop van de workshop ben je op deze manier in staat om VBT meteen te gaan toepassen in je eigen praktijk/context.

Maar wat is VBT nu eigenlijk?

Binnen krachttraining wordt de intensiteit al jarenlang bepaald aan de hand van percentages van het 1 herhalings-maximum (1RM). Er zijn tegenwoordig echter ook andere bruikbare methoden om de belasting bij de training van het spiervermogen te doseren, zoals Velocity Based Training (VBT). De snelheid waarmee krachtoefeningen worden uitgevoerd als belangrijke parameter wint steeds meer aan populariteit.

VBT maakt gebruik van technologie zoals draagbare versnellingsmeters of lineaire transducers om bewegingssnelheid te meten tijdens een oefening zoals een Back Squat. Dit geeft informatie over de snelheid van de concentrische beweging waardoor de coach specifieke feedback kan geven en nauwkeurige trainingsintensiteiten kan voorschrijven.

VBT is een manier om de optimale weerstand (= gewicht van de halter) bij een krachtoefening te bepalen, rekening houdend met de dag-tot-dag fluctuatie in het prestatievermogen. Bij het toepassen van VBT bepaalt niet het percentage van de 1RM hoe groot de weerstand moet zijn, maar de snelheid van de halterstang tijdens het uitvoeren van de oefening. Is die snelheid hoger dan bedoeld, dan voeg je wat massa aan de halter toe. Is de snelheid juist lager dan bedoeld, dan maak je de halter iets lichter.

Trainingszones

VBT is te vergelijken met het principe van duurtraining gebaseerd op de hartslagfrequentie: als je binnen een specifieke zone blijft, train je de fysiologische systemen die gekoppeld zijn aan die betreffende zone. Afhankelijk van de krachteigenschap die ontwikkeld moet worden, kies je de juiste weerstand. Binnen VBT worden een vijftal trainingsgebieden onderscheiden.

  1. Absolute kracht
  2. Acceleratie kracht
  3. Kracht-snelheid
  4. Snelheid-kracht
  5. Startsnelheid

Elke eigenschap heeft zijn eigen karakteristieken als het gaat om de snelheid van bewegen. Hierbij is de gemiddelde snelheid de variabele waar het om draait. De intensiteit is hierbij omgekeerd evenredig. Een toename in snelheid gaat gepaard met een afname van de weerstand.

trainingszones

Onze docent in het vakgebied

Jeroen Rietveld

Jeroen Rietvelt

Jeroen Rietvelt (MSc in de bewegingswetenschappen) is een CSCS & ASCA level 2 gecertificeerde coach en EXOS geaccrediteerde Performance Specialist. Met meer dan 10 jaar ervaring binnen de topsport (NOC*NSF Nederland en Japan Skating Federation) en patiëntenzorg als inspanningsfysioloog en strength & conditioning coach, verdeelt Jeroen zijn tijd tussen enerzijds het coachen van atleten en anderzijds het verzorgen van onderwijs en opleidingen.

Tevens is hij kerndocent binnen de masteropleiding Sportfysiotherapie van de University of Applied Science Utrecht in Nederland.

Praktische info opleiding

info opleiding velocity