Dirk Verleyen (Axxon) over de uitdagingen van de kinesitherapeut en de beroepsorganisatie

Ondertussen zitten we al aan de elfde aflevering van de Zorg Doe(t) Je Goed Podcast met host Stijn De Mot die Dirk Verleyen verwelkomt als zijn gast.

In deze podcast willen we gezondheidszorg in de ruimste zin benaderen. We hebben het over verschillende thema’s die verband houden met gezondheid. Maar ook over hoe goede zorg wordt verleend, en evenzeer, hoe die wordt beleefd.

In deze aflevering zetten we de spot volledig op het beroep van de kinesitherapeut. We nodigden Dirk Verleyen uit, tot voor kort voorzitter bij Axxon. Hij maakt een analyse van waar de kinesitherapeut vandaag staat in het zorglandschap. Hij kijkt daarbij terug op de evolutie die zich heeft doorgezet over meer dan 40 jaar actief te zijn als kinesitherapeut, waarvan hij een groot deel ook betrokken was bij de beroepsverdediging. En we gooien samen een blik op de toekomst, en hoe we die zelf mee vorm kunnen geven!

De vele frustraties die leven binnen de beroepsgroep zijn nauw verweven met de complexiteit van het beroep. De verschillende statuten waarin kinesitherapeuten tewerkgesteld zijn maken het niet eenvoudig om altijd voor iedereen goed te doen. En dan is er nog de grote afhankelijkheid van de overheid en budgetten die ter beschikking worden gesteld.

Hoe lopen die onderhandelingen met de overheid, wat zijn de cijfers, wat zijn de mogelijkheden, hoe maak je keuzes, … Dirk tracht wat klaarheid te scheppen. Hot item is natuurlijk ook de conventie (M24) en het verschil in keuzes die worden gemaakt in Vlaanderen ten opzichte van Brussel en Wallonië. Zal dit op termijn door de discriminatie in remgelden voor de patiënt zorgen voor een groeiende kloof en hoe zal de overheid hiermee omgaan?

Welke businessmodellen zijn er voor de kinesitherapeut die vol enthousiasme elke dag het beste van zichzelf geven? Ook dat komt aan bod in deze podcast. We eindigen dan ook met een positieve boodschap, en die ontdek je helemaal op het einde! Veel luisterplezier.

Abonneer je nu op de Zorg Doe(t) Je Goed podcast, een initiatief van SmartEducation. Deel hem met je vrienden, familie en kennissen! Elke eerste dinsdag van de maand een nieuwe aflevering.