Lifestyle Medicine

Leer de fundamenten van leefstijlgeneeskunde!

Lifestyle Medicine - basismodule

De vraag naar een sterk opleidingsaanbod gewijd aan leefstijlgeneeskunde is zeer groot. Steeds vaker zien we immers chronische aandoeningen die getriggerd of beïnvloed worden door keuzes in ons voedingspatroon, onze beweeg- en slaapgewoontes, en hoe we met stress omgaan.

De medische professional van morgen moet zich hierop gaan oriënteren. Onderbouwde duiding bij begrippen als laaggradige inflammatie, immuniteit, insulineresistentie, intermitterend vasten, hypoxie, hypercapnie, … is nodig. Essentieel daarbij is ook te weten hoe en wanneer je dit kan gaan inzetten, en wat je kan verwachten.

Daarom bieden wij bij SmartEducation een gloednieuw 7-daags leertraject aan dat jou alle basiskennis en -vaardigheden leert waar je als arts of therapeut moet over beschikken om tot succesvolle evidence-based interventies te komen bij je patiënten.

Het docententeam

Het programma is samengesteld door ervaren clinici en gezondheidswetenschappers en biedt een evidence based benadering gericht op efficiënte leefstijlgeneeskunde. 

Herbekijk gratis het webinar!

Tijdens dit webinar laten we docenten Dr. Silke Stalpaert en Sylvie De Kesel (kinesitherapeute) aan het woord en nemen de tijd om op de meest voorkomende vragen te antwoorden.

Je ontdekt hoe jij in jouw klinische setting met deze materie aan de slag kan, welke aspecten in de opleiding aan bod komen en hoe jij deze materie kan integreren in jouw praktijk.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventies?

Binnen dit leertraject hechten de docenten veel waarde aan het begrip van wat wetenschappelijk onderbouwd is en wat niet. We zullen specifiek aanduiden wanneer iets een wetenschappelijke basis heeft en wanneer het om nieuwe benaderingen gaat. Via de digitale leeromgeving zullen ook relevante artikelen worden gedeeld om dit te ondersteunen.

Kan ik na deze opleiding onmiddellijk aan de slag met patiënten in de praktijk?

Absoluut, dat is het beoogde resultaat van deze opleiding. Hoewel elke lesdag de nodige theoretische kennis zal omvatten, wordt deze ook praktisch toegelicht aan de hand van relevante casestudies.

Welke zorgberoepen zijn het best geschikt om leefstijlinterventies te gaan opstarten en begeleiden?

Het leertraject is ontworpen voor alle zorgberoepen, wat de kracht van het gehele programma is. We zijn echter van mening dat een achtergrond in (para)medische disciplines een solide basis biedt om met dit traject te beginnen.

Is er accreditering voorzien?

Deze opleiding geeft recht op 24 accreditatiepunten via Pro-Q-Kine. Voor artsen wordt er nog een accreditatieaanvraag ingediend.

Hoe ontvang ik het cursusmateriaal? En kan ik het traject ook online volgen?

Het cursusmateriaal wordt voor elke cursusdag verstrekt in de vorm van een syllabus, die ter plaatse op de opleidingslocatie beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast bieden we een online leerplatform aan met uitgebreide extra informatie. Helaas is het niet mogelijk om dit traject online te volgen, gezien we hierbij de kwaliteit van de opleiding niet kunnen garanderen. 

Ontvang ik een certificaat na afloop van de basismodule?

Ja, je ontvangt een certificaat na afloop van de basismodule.