11 mei 2023

SmartEducation & Born in Africa – deel 5

Een update van onze beursstudent Abby:

Abigail gouws

SmartEducation’s petekind en beursstudent Abigail is momenteel een vijfdejaarsstudent geneeskunde aan de Universiteit van Stellenbosch in Kaapstad. Naar goede gewoonte ontvingen we weer een update van haar 1ste semester.

Abby is nog steeds dezelfde gedreven en positieve persoon als aan de start van haar studiecarrière. Na dit jaar heeft ze nog maar één jaar te gaan en dan is ze officieel afgestudeerd.

Ben je nog niet op de hoogte van onze samenwerking met het ‘Born in Africa’ project? Lees ook deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 van Abby’s verhaal.

Anesthesiologie: Een intensieve periode van studeren

Abby merkte al snel dat de vier weken durende module Anesthesiologie veel intensiever was dan ze had verwacht. In plaats van een ontspannen periode, moest ze zich tot in de puntjes verdiepen in de fysiologie om anesthesiologie te begrijpen. Het was noodzakelijk dat ze de verschillende werkingen van de gebruikte middelen begreep en hoe verschillende populaties, zoals mensen met chronische ziekten, ouderen en kinderen, erop reageerden. Na afloop van de module moesten ze een tussentijdse test maken, maar de echte uitdaging wacht nog later dit jaar met het formele examen anesthesiologie.

Een veeleisende klinische rotatie: 

Na het voltooien van de anesthesiologie-module, begon de uitdagende vier weken durende klinische rotatie. Deze boeiende rotatie omvatte verschillende specialisaties.

De eerste twee weken stonden in het teken van neonatologie, waar ze na een jaar weer in het ziekenhuis werkte. Het onderzoeken van baby’s, waaronder prematuur geboren baby’s, bracht haar in aanraking met de hoge verwachtingen die van een vijfdejaarsstudent werden verwacht. Samen met haar klinische partner bracht ze een week door in Karl Bremer en een week in Tygerberg voor neonatologie. In Tygerberg waren de verwachtingen nog hoger, waarbij ze alles over de patiënten moesten weten en adequaat moesten handelen. De ter plaatse aanwezige consultant bood waardevolle feedback en tips, variërend van presentaties tot formuleringen. Deze adviezen waren bijzonder waardevol tijdens het praktische examen aan het einde van de twee weken.

Abby voelde zich trots, wetende dat ze vooral uitblonk in het praktische gedeelte, ook al was dat altijd het stressvolste deel, vooral wanneer je nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de examinator.

De intensieve week op de spoed:

Na de Neonatologie-periode begon ze aan een intensieve week in het Karl Bremer ziekenhuis, waar de drukbezochte spoedeisende hulp gevestigd is. Deze week was een ware uitdaging, waarin ze hard werkte en veel ervaring opdeed. Hoewel haar werktijden gepland waren van 8.00 uur tot 17.00 uur, verliet ze elke dag pas rond 18.00 uur of 18.30 uur het ziekenhuis vanwege de drukte.

Gedurende deze week voerde ze verschillende procedures uit, waaronder pleurale katheterisaties (het verwijderen van overtollig vocht uit de pleuraholte, de ruimte tussen de longen en de borstwand) en lumbaalpuncties. Ondanks het harde werken, waren alle inspanningen de moeite waard en vergaarde ze waardevolle kennis.

De laatste week:

In haar laatste week van de rotatie bezochten ze vier verschillende afdelingen. Op maandag ging ze samen met haar klinische partner naar de neurologieafdeling, op dinsdag naar de hematologieafdeling, vervolgens naar de cardiologieafdeling op woensdag, en op donderdag naar de pneumologie/respiratoire afdeling.

De allerlaatste theoriemodule – Ethiek:

Abby’s laatste theoriemodule richtte zich op ethiek, een uitgestrekt en complex vakgebied dat haar uitdaagde om kritisch na te denken over het denkproces. Tijdens haar lessen werden talloze scenario’s besproken waarin ethische dilemma’s konden ontstaan. Ze werd geconfronteerd met situaties waarin moeilijke keuzes moesten worden gemaakt, met mogelijke ingrijpende gevolgen, zowel op het niveau van commissies als juridisch gezien.

Na de module volgde een examen dat ze succesvol aflegde. Ze vierde dit met het bekijken van video’s vol herinneringen aan haarzelf en haar klasgenoten. Nu rest er haar nog een jaar vol klinische rotaties en werken in het ziekenhuis om daarna met trots te kunnen afstuderen.

AUTHOR

Quinten Van Looy