13 mei 2024

Tom Mertens over het belang van een holistische aanpak!

Tom Mertens die een patiënt behandeld.

 

In de wereld van de sportkinesitherapie is het erkennen van de mens in zijn geheel – het holisme – een fundamenteel aspect dat steeds meer aan belang wint.

Tom Mertens, een ervaren sportskinesitherapeut en docent aan onze ‘Expert in Sports Rehab‘ opleiding, deelt zijn waardevolle inzichten over het belang van deze holistische benadering en gedragsverandering binnen de kinesitherapie. Met rijke ervaringen uit de topsport belicht hij in zijn blog op Gezond Sporten hoe essentieel het is om niet alleen aandacht te hebben voor de fysieke aspecten van herstel, maar ook voor de mentale en emotionele componenten die een sleutelrol spelen in het bereiken van duurzame gezondheidsverbeteringen en optimale sportprestaties. Tom onderstreept de waarde van gedragsveranderingstechnieken, zoals motiverende gespreksvoering en het stellen van SMART-doelen, om patiënten effectief te coachen. Hij pleit voor het opbouwen van sterke vertrouwensrelaties en het empoweren van patiënten, wat uiteindelijk leidt tot succesvol herstel en zelfredzaamheid.

Voor een diepgaande blik op zijn inzichten, bezoek Gezond Sporten.

Meet Tom Mertens!

Tom Mertens doceert binnen het zesdaagse opleidingstraject ‘Experts in Sports Rehab‘ de opleiding ‘Hip Injuries – Hips don’t lie’. Tijdens deze opleidingsdag behandelt hij de uitdagende heupregio, wat een framewerk biedt voor het beoordelen en structureren van je heup/lies patiënten. 

Naast zijn docentenrol bij SmartEducation is Tom druk bezig met zijn eigen praktijk Kineworks, en met het coachen van top teams. Hij bekleedt de rol van kinesitherapeut bij verschillende teams, waaronder het nationale shortrackteam de Belgian IcebØrs, het nationale voetbalteam van Gambia, en als kers op de taart het Belgisch Olympisch Comité (BOIC).

AUTHOR

Robbie Billen