< Terug naar cursusaanbod

Vestibulaire hypofunctie: evidence-based richtlijnen voor de klinische praktijk

Direct aanmelden

Planning

Inhoud

Een unilaterale vestibulaire hypofunctie (UVH) is het gevolg van gedeeltelijke of volledige uitval van één van beide perifeer vestibulaire organen en/of zenuwen. Een acute uitval wordt meestal veroorzaakt door een neuritis vestibularis maar ook trauma, ototoxische medicatie of een heelkundige ingreep kunnen  aan de basis liggen.

UVH is na BPPV één van de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid. Na het verdwijnen van de acute symptomen zoals vertigo, nausea en posturale instabiliteit, ervaren patiënten vaak blijvende klachten waaronder ijlhoofdigheid, instabiliteit, een wazig zicht, vermoeidheid en concentratieproblemen. Kortom, klachten die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het functioneren en de levenskwaliteit. De recente heruitgave van de ‘clinical practice guideline’ concludeert dat er sterke evidentie is voor vestibulaire revalidatie bij UVH, zowel in het (sub)acute als in het chronische stadium. Voor neus-keel-oorartsen en huisartsen zou het dus een no-brainer moeten zijn om patiënten door te sturen naar een kinesitherapeut met kennis over deze problematiek.

Tijdens deze opleidingsdag krijg je de theoretische achtergrond en de praktische toepassing van vestibulaire revalidatie zodat jij aan de slag kan met de duizelige UVH-patiënt.

Leerdoelen

De cursist:

  • Vergaart theoretische kennis over het perifeer vestibulair orgaan.
  • Kan het onderscheid maken tussen duizeligheid en evenwichtsproblemen van perifeer vestibulaire en centrale oorsprong.
  • Kan een klinisch onderzoek uitvoeren van de vestibulo-oculaire reflex en statische balans, en kent bed-side tests om de vestibulaire functie te beoordelen.
  • Kan vragenlijsten afnemen over beperkingen ten gevolge van duizeligheid en kan meetschalen voor (dynamische) balans afnemen.
  • Kan psycho-educatie geven aan de duizelige patiënt.
  • Kent het verschil in aanpak tussen (sub)acute en chronische duizeligheid.
  • Verwerft inzicht in de concepten van vestibulaire revalidatie: adaptatie, habituatie en substitutie.
  • Kan aan de slag gaan met oefeningen voor blikstabilisatie, balans en habituatie aan de hand van evidence-based richtlijnen.
  • Heeft geleerd hoe je een behandelplan met thuisoefenprogramma opstelt.
  • Krijgt een introductie in complexere problematieken: PPPD, bilaterale vestibulaire hypofunctie (BVH) en duizeligheid van centrale oorsprong.

Docent

Doelgroep

Kinesitherapeuten met interesse in vestibulaire revalidatie

Accreditatie

PQK - Algemeen kinesitherapeutisch 14

Manuele therapie - Cursussen, bijscholingen en symposia (automatisch toegevoegd) 14

Cardiovasculaire kinesitherapie - Cursussen, bijscholingen en symposia (automatisch toegevoegd) 14

Neurologische kinesitherapie - Cursussen, bijscholingen en symposia (automatisch toegevoegd) 14

Prijs

330€ (excl btw), 30% korting indien betaling met KMO-Portefeuille  (bij uw aanvraag dient u te opteren voor het thema 'beroepsspecifieke competenties')

Inbegrepen

Syllabus, lunch en koffiepauzes.

Chat openen
1
Hallo!
Voor heel veel vragen kan je terecht op de FAQ-pagina op onze website.
Antwoord niet gevonden? Laat het ons zeker weten, wij helpen je graag verder!