Loading Events

← Back to Events

Gent – Topsporthal Sport Vlaanderen

+ Google Map
Zuiderlaan 14
Gent, 9000 Belgium

Upcoming Events

September 2019

Temporomandibular Disorders – Tzvika Greenbaum

TMD is one of the most frequent causes of orofacial pain & headache and is associated with basic functional limitations such as difficulties in chewing, talking and yawning. Additionally TMD patients tends to suffer from other disabling pain syndromes such as migraine, tension type HA and neck pain – therefore introducing a challenge to clinicians. In this course, participants will learn an effective evidence informed assessment & practical management of people with TMD.

5 September 2019 - 6 September 2019

‘Motivational Interviewing’ – Vincent Kortleve

Deze 2-daagse cursus motiverende gespreksvoering biedt u de mogelijkheid om samen met uw patiënten de intrinsieke motivatie tot verandering te onderzoeken en te vergroten. U leert u patiënten te gidsen naar de verandering die zij zelf willen. Motiverende gespreksvoering is een benadering waarnaar wetenschappelijk onderzoek gedaan is en waarvan is gebleken dat het een effectieve methode is.

5 September 2019 - 6 September 2019

Frozen shoulder, de kinesitherapeutische aanpak in de dagelijkse praktijk anno 2019 – Ruud Schuitemaker

Het evidence based kinesitherapeutisch handelen bij een Frozen Shoulder wordt in deze ééndaagse opleiding toegelicht en gedemonstreerd door Ruud Schuitemaker, expert in schouderrevalidatie. Deze opleiding is vooral praktijkgericht en gebaseerd op de aanbevelingen uit de Nederlandse ‘Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten 2016’.  De Stichting SchouderNetwerken Nederland (SNN) heeft aan een expertgroep de opdracht gegeven om de APTA ‘Clinical Practice Guidelines Frozen Shoulder’ (Kelley et al., 2013) aan te passen aan de actuele situatie in Nederland.   De inhoud van de Nederlandse praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten (2016) werd uitgebreid en versterkt door toevoeging van 4 extra jaren aan wetenschappelijke literatuuren expert-opinie van de Frozen Shoulder-werkgroep. Ruud Schuitemaker is sinds 2014 lid in deze expertgroep samen met oa Prof. Dr. Filip Struyf (UA).

19 September 2019 - 9:00u - 17:00u

‘Athlete’s Shoulder : Performance Training’ – Peter Sempels

Deze opleiding is gericht op ‘performance training’ van het schoudercomplex en functionele ketens die hiermee samenhangen. Er wordt dieper ingegaan op de opbouw van functionele oefentherapie die aan bod komt op het einde van de revalidatie met als doel opbouwen van belastbaarheid en verbeteren van de sportprestatie.

20 September 2019 - 9:00u - 17:00u

Skillslab Manuele Therapie Extremiteiten – Ruud Schuitemaker

In deze praktijkvaardigheidscursus 'Manuele Therapie Extremiteiten bovenste quadrant' demonstreert Ruud Schuitemaker onderzoeks- en behandeltechnieken met betrekking tot
- de verschillende regio’s van de bovenste extremiteit: de schoudergordel (Glenohumeraal, CTO, ribben), de elleboog, de pols, hand, en vingers
- de verschillende myofasciale bindweefselsystemen van de bovenste extremiteit

20 September 2019 - 9:00u - 17:00u

ACL Rehab and Return-To-Play Decision making – Enda King

The course will discuss the challenges relating to the rehabilitation of athletes after ACL reconstruction and the use of biomechanics to improve the rehabilitation process and provide accurate data to assist in return-to-play (RTP) decision making.

26 September 2019 - 27 September 2019
Oktober 2019

Meniscal injuries – Dr Shevan Mufty & Caroline Dauw

meniscal injuries

In de kinesitherapeutische praktijk worden we best vaak geconfronteerd met patiënten met een meniscusproblematiek. Meniscusletsels zijn terug te vinden in alle leeftijdscategorieën, sporters en niet-sporters, en worden soms over het hoofd gezien in de behandeling van andere pathologieën. Wat dit onderwerp nog interessanter maakt, is dat er tegenwoordig in de literatuur steeds meer evidentie is om een conservatieve behandeling te verkiezen boven een operatieve ingreep.

4 Oktober 2019 - 9:00u - 17:00u

Reanimeren, dat kan/moet je leren! – Jurgen Dehaes

Wist je dat de overlevingskans bij plotse hartstilstand 70% is wanneer er binnen de 4 minuten correct gestart wordt met reanimatie. Deze reanimatieopleiding BLS (Basic Life Support) zou iedere hulpverlener gevolgd moeten hebben! Na deze opleiding ontvangt u bovendien een erkend certificaat.

10 Oktober 2019 - 8:30u - 12:30u

Revalidatie na gewrichtsprothese van de heup, knie en schouder – Prof. Filip Struyf & dr. Isabel Baert

Revalidatie na een gewrichtsprothese blijft een grote uitdaging voor zowel zorgverleners als patiënten. Richtlijnen verschillen vaak tussen instellingen, zijn soms weinig specifiek en ontbreken voldoende wetenschappelijke evidentie. Een goede kennis, inzicht en vaardigheden omtrent de revalidatie na het plaatsen van een gewrichtsprothese is echter onmisbaar wanneer je patiënten begeleidt naar een optimaal functioneren en participeren in de maatschappij.

17 Oktober 2019 - 9:00u - 17:00u

Load Management – Train Smarter and Harder – dr Tim Gabbett

This two-day course bridges the gap between theory and practice. Participants will gain hands-on experience monitoring training loads, designing session and weekly training plans, and providing training programs to meet the individual needs of athletes and patients.

21 Oktober 2019 - 22 Oktober 2019
November 2019

‘Musculoskeletal Ultrasound’ – module 2 (upper body)

Met echografie (Musculo Skeletal Ultrasound) kunnen real-time opnamen gemaakt worden van het bewegingsapparaat. Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Deze module is een vervolgmodule op de basisopleiding die eerder werd aangeboden.

14 November 2019 - 15 November 2019

Pelvic Health for Non-Pelvic Health Practitioners – Sarah Haag

The world of pelvic health can seem intimidating to people experiencing bowel, bladder, pelvic pain or sexual issues, as well as to healthcare practitioners who would like to help! Considering the high prevalence of issues like urinary incontinence, pelvic pain, and pelvic organ prolapse, and the large impact on quality of life these issues have, it’s unacceptable to ignore that many of these issues can be addressed with conservative care.
It is a common misconception that ‘pelvic health’ or ‘women’s health’ is a specialty niche practice available only to experts, and involves specialized equipment and invasive exams. In this two-day course, participants will learn about common pelvic/women’s health issues, how and when to ask about those issues, assessment, and interventions supported by current evidence, and when to refer to another practitioner. All assessments will be ‘pants on’, but the pros and cons of intravaginal and intrarectal exams will be described and discussed.

14 November 2019 - 15 November 2019

Running Related Injuries : key points in rehab – RunningSmart

Running is booming. Steeds meer mensen starten met lopen en lopen op recreatieve basis. Helaas zien we ook een grote incidentie van loopgerelateerde blessures. Deze bijscholing is een evidence based-opleiding die u dieper inzicht geeft en praktische vaardigheden aanleert in het onderzoek en behandeling van sporters met loopgerelateerde (overbelastings)letsels.

In eerste deel worden de intrinsieke en extrinsieke risicofactoren geanalyseerd. Een grondige kennis van deze elementen zorgt ervoor dat u loopgerelateerde letsels beter begrijpt, doelgericht kan onderzoeken en efficiënter kan behandelen en opvolgen. Deze elementen zullen gestaafd worden met recent onderzoek zodat u in staat bent via een doorgedreven klinisch redeneerproces een gepaste behandeling uit te voeren.

In het tweede deel wordt er dieper ingegaan op specifieke pathologie die voorkomt bij lopers. Via een vernieuwend model worden er tal van behandelingsstrategieën aangereikt die ervoor zorgen dat u een loper zo efficiënt mogelijk kan behandelen. Zowel taping, myofasciale release technieken, manuele therapie, specifieke oefentherapie, running retraining, load management als inzicht in aanpassing trainingschema’s komen uitvoerig aan bod.

28 November 2019 - 9:00u - 17:00u

Rotator Cuff Related Pain – Anju Jaggi

This one day course aims to manage shoulder pain within a bio-psychosocial framework. The course will look at current evidence and basic science to better understand motor strategy and exercise prescription for RC related shoulder pain as well as the wider context of tendinopathy disease. Participants will be taken through understating muscle recruitment patterns, structural deficits and the psychosocial factors to managing complex rotator cuff related pain using clinical scenarios to help clinically reasoning, participants will be encouraged to be interactive and challenge current thinking.

29 November 2019 - 9:00u - 17:00u
December 2019

Whiplash: clinically relevant physiotherapy management – Johnson McEvoy

The course aims to introduce and review current concepts and knowledge base around WAD, including an overview of whiplash, assessment relevant to the WAD patient and physiotherapeutic management of WAD patients. The lecture-based aspect of this course is clinically relevant. Non-relevant information is kept to a minimum. It also covers practical elements regarding assessment and treatment relevant to WAD.

6 December 2019 - 9:00u - 17:00u

‘Musculoskeletal Ultrasound’ – module 3 (lower body)

Met echografie (Musculo Skeletal Ultrasound) kunnen real-time opnamen gemaakt worden van het bewegingsapparaat. Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Deze module is een vervolgmodule op de module 1 en 2 die eerder werden aangeboden.

12 December 2019 - 13 December 2019

Revalidatie van hamstringsletsels – Kathelijn Polspoel

Acute hamstringsletsels zijn één van de meest voorkomende blessures bij explosieve sporten met hoge sprintcomponent, zoals voetbal, atletiek, hockey, rugby... Ze leiden tot een significante uitval van training en competitie. Bovendien is er een heel hoog recidiefcijfer: zowat 1 op de 3 atleten hervalt na een hamstringblessure. De recidiverende blessure is vaak erger dan de initiële en resulteert in een langere afwezigheid van training en competitie. Ondanks verwoede pogingen tot betere preventie en revalidatie is er de laatste drie decennia nauwelijks verandering in het incidentie- en recidiefcijfer.
De bedoeling van deze uiteenzetting is de cursist een beter inzicht te doen verkrijgen in het letselmechanisme en de risicofactoren die tot het ontstaan van deze blessure kunnen leiden. De mogelijke lacunes in ons huidig therapiebeleid worden in kaart gebracht en een cluster van objectieve criteria wordt aangereikt die de beslissing tot sporthervatting kan ondersteunen. 

12 December 2019 - 9:00u - 17:00u
Januari 2020

Restoring load capacity in the injured runner – Richard Willy

This course is a two-day course that emphasizes putting the latest evidence into practice to provide innovative solutions for the injured runner. The course is led by Richard Willy, PT, PhD, a recognized expert in running-related injuries. Attendees will leave with practical skills that will enable them to fully evaluate the injured runner and design a comprehensive training approach to maximize patient outcomes.

24 Januari 2020 - 25 Januari 2020
Februari 2020

Low Back Pain – Johnson McEvoy

The aim of this course is to review low back pain facts, assessment and treatment for guiding clinical physiotherapy practice. The course centres on a pragmatic approach to the assessment and treatment of low back pain, both acute and persistent. An evidenced informed and broad based focus will be employed, while reviewing current knowledge of LBP, breaking myths and addressing controversies and offering a thought provoking course. The ultimate goal is to stimulate a rational and balanced approach to the clinical management of low back pain.

6 Februari 2020 - 7 Februari 2020

Evidence based bandageren in de oedeemtherapie – Prof. Nick Gebruers & Vickie Van Besien

Deze opleiding gaat dieper in op de verschillende aspecten van bandageren bij de populatie patiënten die kampen met oedemen. Buiten een theoretische achtergrond over de pathofysiologie van oedeem en de verschillende principes bij het bandageren is er vooral aandacht voor praktische kennis. Zo zullen de cursisten naast de klinische evaluatie, zoals perimetrie en volumetrie, ook de principes van het bandageren tijdens een demonstratie ervaren. Vervolgens zal je zelf aan de slag gaan en zowel de bandage van een voet-onderbeen alsook een volledige arm aanleggen.

13 Februari 2020 - 14 Februari 2020

Yoga meets Physio – Catherine Goedgezelschap

Yoga is ‘in’. Waar yoga vroeger bestempeld werd als zweverig, trekt yoga nu net mensen die stevig met hun beide voeten op de grond willen staan. Yogatherapie als een vorm van hands-off begeleiding vormt een mooie aanvulling op de hands-on aanpak binnen de manuele therapie.

20 Februari 2020 - 9:00u - 17:00u

Blijven bewegen met Parkinson – Liesbeth Münks

Wereldwijd is de ziekte van Parkinson de snelst groeiende neurologische aandoening. Deze cursus richt zich op kinesitherapeuten die hun kennis in deze aandoening verder willen verdiepen. We bespreken de meeste recente inzichten en updates uit de literatuur en vertalen die naar praktische aanpak volgens de ‘best practice’ richtlijnen.

21 Februari 2020 - 9:00u - 17:00u
Maart 2020

Patellofemoral Pain Uncovered – Claire Robertson

This course aims to directly impact on the clinician's ability to assess and treat patients with patellofemoral pain syndrome, (PFP). The course is a mixture of theory, demonstrations and practical sessions, totally underpinned by evidence. There is a strong emphasis on clinical reasoning throughout.

5 Maart 2020 - 9:00u - 17:00u

Upper cervical spine disorders – Tzvika Greenbaum

The upper neck is a unique spinal anatomical region which requires a special clinical approach in rehabilitation. In this course, participants will learn an effective evidence based assessment & practical management of people with musculoskeletal pain and dysfunction in their cranio-cervical region.

12 Maart 2020 - 13 Maart 2020

The Elbow Complex Demystified – Val Jones

This 1-day workshop covers the evidence-based assessment and management of individuals with elbow disorders and dysfunction. The Elbow course is designed to enhance the participant’s knowledge and skills in the evidence-based management of individuals with elbow disorders and dysfunction.

19 Maart 2020 - 20 Maart 2020

Physio analyses Yoga – Catherine Goedgezelschap

‘Physio analyses Yoga’ is de vervolgopleiding van ‘Yoga meets Physio’. We keren de rollen om en analyseren nu yoga vanuit een kinesitherapeutisch oogpunt. We gaan klinisch redeneren over welke yogahoudingen in welk oefenschema geïntegreerd kunnen worden. Welke hands-on correcties helpen de patiënt om meer uit de houding te halen? Wat zijn de varianten op de basishouding en hoe kan je progressie inbouwen? We leggen tijdens deze opleiding de link met enkele veel voorkomende musculoskeletale pathologieën.

26 Maart 2020 - 9:00u - 17:00u
Mei 2020

Krachttraining voor hardlopers – Bas Van Hooren

Tijdens deze workshop maakt u kennis met een nieuwe benaderingen van krachttraining voor hardlopers op basis van inzichten uit onder andere motorisch leren, dynamische systeemtheorie en biomechanica. Hierbij wordt ook de relatie tussen looptechniek en blessures en prestaties toegelicht.

28 Mei 2020 - 9:00u - 17:00u
Juni 2020

Revalidatie van het stappen bij neurologische patiënten – Maarten Bossuyt

Zelfstandig kunnen stappen is meestal één van de belangrijkste doelstellingen die patiënten zich stellen bij een neurologisch letsel. Als therapeut is het een uitdaging om het stappen op te bouwen bij een patiënt. We bekijken in deze opleiding op een praktische manier hoe we een patiënt “vooruit” kunnen helpen om dit doel te bereiken. Er wordt dieper ingegaan op de voorwaarden die leiden tot zelfstandig stappen, de opbouw van posturale controle gerelateerd aan het stappen en het faciliteren van het stappen in verschillende situaties en bij verschillende functioneringsniveau’s van patiënten.

6 Juni 2020 - 9:00u - 17:00u